การสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5


"พลังงานสะอาดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"


วันที่ 29-30 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
จัดโดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

การชำระเงิน

การชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว


วิธีการชำระเงิน

โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่บัญชี 828-1-14776-8

ส่งหลักฐานการโอนเงินทางอีเมล์: clmwulib@gmail.com หรือ โทรศัพท์ 075-673351

ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2561

*ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท ไม่รวมค่าที่พัก ค่าที่พักชำระได้ ณ วันที่ check in

การชำระค่าทัศนศึกษา

 

โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาท่าศาลาชื่อบัญชี นายปรีชา รัสมี เลขที่บัญชี 828-0-93935-0

ส่งหลักฐานการโอนเงินทางอีเมล์ rpreecha@.wu.ac.th หรือ โทรศัพท์ 095-429-6823

ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2561